IP

IP (z angl. Internet Protocol) definuje komunikační protokol pro výměnu dat na bázi paketů. Pracuje na 3. vrstvě sedmivrstvého referenčního modelu ISO/OSI. IP tvoří základ dnešního internetu.

V praxi se nejčastěji setkáváme s pojmem IP adresa, což je jednoznačný identifikátor každého zařízení komunikujícího pomocí internetového protokolu. Původní a dosud používaný protokol je IPv4 (označení "v4" získal až zpětně), který umožňuje mezi sebou komunikovat asi 4 miliardám počítačů, telefonů a jiných zařízeních připojených do sítě internet. Protože tento počet není již delší dobu dostačující, existuje jeho nástupce IPv6, který tento počet mnohonásobně zvyšuje.

Související pojmy: Doména, Webhosting

Abecední seznam pojmů.